Ettevõtte avamine Eestis TaxTrackeri vaatenurgast hõlmab mitmeid olulisi samme ja teenuseid, mille protsessi juhtimist juhime meie ja aitame Teil ettevõte luau. Allpool on üldine ülevaade sellest, kuidas ettevõte Eestis avada ning milliseid teenuseid TaxTracker selles protsessis pakub:

Äriidee ja ettevõtte tüübi valik

Alguses tuleb valida sobiv äriidee ja ettevõtte tüüp (näiteks osaühing, aktsiaselts, füüsilisest isikust ettevõtja jne).

Nimi ja registreerimine

  • Valige ettevõttele sobiv nimi ja kontrollime selle saadavust äriregistris.
  • Koostame Teile põhikirja
  • Registreerime Teie ettevõte äriregistris ning saame registrikoodi.

Kapital ja osanikud (osade omandamine)

  • Määrake ettevõtte algkapitali suurus ning osanike rollid ja osad.
  • Dokumenteerime Teile osade omandamise.

Asukoht

Määrake ettevõtte juriidiline aadress Eestis.

Ärialane tegevusluba ja litsentsid

Hankige vastavalt oma tegevusele sobivad ärialane tegevusluba ja litsentsid, kui need on vajalikud.

Raamatupidamissüsteemi seadistamine

Valige sobiv raamatupidamissüsteem ja seadistage see vastavalt ettevõtte vajadustele.

Ettevõtte avamine Eestis nõuab põhjalikku ettevalmistust ja koostööd raamatupidajaga, et tagada kõigi õiguslike ja raamatupidamisalaste kohustuste täitmine. Raamatupidamisteenused on võtmetähtsusega selle tagamiseks, et ettevõte toimiks seadustega kooskõlas ja finantsnõuded oleksid täidetud.